Công ty TNHH Tổ chức triển lãm VCCI- Vietchamexpo

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Công ty TNHH Tổ chức triển lãm VCCI- Vietchamexpo

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (028) 39320177

Fax: (028).39325789

Lãnh đạo đơn vị
Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 204 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: (028).39320177

Fax: (028).39325789

 
Ông Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 204 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: (028).39321911

Fax: (028).39325789