Viện phát triển Doanh nghiệp

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Viện phát triển Doanh nghiệp

 

Điện thoại: (024) 35772373

Fax: (024) 35744031

Lãnh đạo đơn vị
 
Ông Lương Minh Huân - Viện trưởng

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 574 2022

Fax:

 
Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Viện trưởng

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024. 35742022

Fax: 024 35742020