Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại(TSC)

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại(TSC)

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 39344181

Fax: (024) 38266649

Lãnh đạo đơn vị
Ông Đoàn Duy Tiến - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 39345981

Fax: (024) 38266649

 
Bà Nguyễn Thị Bạch Dương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 39344181/38269121

Fax: (024) 38266649