Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp(CBAM)

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp(CBAM)

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (028) 66853117/66853116/66853118

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Bà Đỗ Thị Kim Liêm - Hiệu trưởng.

Địa chỉ cơ quan: Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 Quận 3, TP HCM

Điện thoại cơ quan: (028) 39325281

Fax: