Trung tâm Văn hóa Doanh nhân

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Trung tâm Văn hóa Doanh nhân

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 66837958

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Bà Trần Thị Hoài - Giám Đốc Kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Doanh nhân

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại cơ quan: (024) 66837958

Fax:

 
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại cơ quan: (024) 66837958

Fax:

 
Bà Vũ Thị Đào - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại cơ quan: (024) 66837958

Fax: