Tạp chí Vietnam Business Forum

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Tạp chí Vietnam Business Forum

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 3 5771512

Fax: (024) 35743985

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phạm Thế Nam - Phó Tổng biên tập Phụ Trách

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35743063

Fax: (024) 35743985