Ban Pháp chế

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Pháp chế

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 024 35771458/59/60

Fax: 024 35771459/ 35770632

Lãnh đạo đơn vị
Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban pháp chế

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742021

Fax: 024 35771459/ 35770632

 
 
 
Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 Ext: 349

Fax: 024 35771459