Văn phòng Công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Văn phòng Công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35742022 (Ext 380/381)

Fax: (024) 35747824

Lãnh đạo đơn vị

Bà Nguyễn Thị Linh - Phó Chánh Văn Phòng 

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024) 35747824