Ban Quan hệ quốc tế

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Quan hệ quốc tế

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35742022

Fax: (024)35742015

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 241

Fax: (024)35742020

 
Ông Nguyễn Tuấn Hải - Trưởng ban thuộc Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Thư ký các Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp với các đối tác chiến lược của Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 307

Fax: (024)35742020

 
Ông Nguyễn Vũ Kiên - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 240

Fax:

 
Bà Trương Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020

 
Bà Nguyễn Thị Thái Li - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024). 35742029/35742022

Fax: (024)35742020