Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC TỔ CHỨC BÊN CẠNH »Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
 

Điện thoại:

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 3574 2021/35742022 - Ext: 348

Fax:

 
Ông Vũ Ánh Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35744001/35742022 – Ext: 206

Fax: (024) 35747824