Được điều chỉnh định mức xây dựng phù hợp công trình

Đơn vị của ông Lương Văn Hiếu (Nghệ An) đang thi công cầu dự án Quốc lộ 18 với nhịp cầu là dầm bản 24m. Trong công tác bê tông đang áp dụng định mức AG.12130 Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu. Đơn vị ông áp dụng thêm định mức nâng hạ dầm cầu ra khỏi bệ đúc. Ông Hiếu hỏi, trong định mức AG.12130 đã bao gồm công tác nâng hạ dầm cầu ra khỏi bệ đúc chưa?

Trong công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn AG.10000 thành phần công việc: chuẩn bị, trộn đổ.... tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất. Với các cấu kiện bé thì việc này là hợp lý nhưng với các cấu kiện lớn như ống cống, dầm cầu, cấu kiện lớn hơn 2T đã bao gồm công tác tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất chưa?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức mã hiệu AG.12130 (Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu) trong tập dự toán định mức ban hành kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng chưa bao gồm công tác chuyển dầm cầu ra khỏi bệ đúc, cần cẩu 16T trong định mức là cần cẩu phục vụ công tác đổ bê tông.

Đối với việc sản xuất các cấu kiện lớn (lớn hơn 2T) như ống cống, bê tông dầm cầu đổ bằng thủ công tại các mã định mức AG.11510, AG11520, AG11610,… thì hao phí định mức chưa bao gồm công tác vận chuyển cấu kiện này khỏi vị trí đúc, ra khỏi bãi sản xuất.

Trường hợp vận dụng các định mức do Bộ Xây dựng công bố, ban hành không phù hợp, chủ đầu tư tổ chức xác định, điều chỉnh các định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình.

Theo Chinhphu.vn