Bộ trưởng Nông nghiệp nhận trách nhiệm về khủng hoảng thừa lợn

- Phiên chất vấn của Quốc hội bắt đầu lúc 8h sáng nay (13/6) với phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, do Trưởng ban Dân nguyện - Nguyễn Thanh Hải trình bày.

- Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Nguyễn Xuân Cường sau đó là thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu, xung quanh 3 nhóm nội dung chính: Giải pháp đột phá để tái cơ cấu ngành; Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản; Bảo tồn, tái tạo cũng như quản lý khai thác thủy sản. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng khác cũng tham gia phần trả lời.

- Trong 3 ngày chất vấn, 3 vị trưởng ngành khác là Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề của ngành mình. Các Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình cũng sẽ lần lượt tham gia các phần trả lời xung quanh nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

11h12

Theo Nhóm phóng viên(VnExpress)