5 tháng 2024, TKV tăng 15% lượng than cho sản xuất điện

5 tháng 2024, TKV tăng 15% lượng than cho sản xuất điện- Ảnh 1.Việc cơ giới hóa trong hầm lò đã mang lại hiệu qủa cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 5/2024, lãnh đạo TKV đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất than, tăng sản lượng than tối đa. Vì vậy, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, kết thúc tháng 5, TKV đã sản xuất 135 nghìn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 117,3 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 9,73 nghìn tấn, 2.720 tấn đồng tấm; 730 tấn kẽm thỏi; 17.92 ngàn tấn phôi thép. Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 965 triệu kWh điện (luỹ kế 5 tháng ước đạt 4,32 tỷ kWh điện bằng 112,9 % so cùng kỳ); sản xuất gần 6.300 tấn thuốc nổ, tiêu thụ: 9200 tấn. Sản xuất 14.500 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 11.200 tấn.

Đối với than, tháng 5 đã sản xuất 3,47 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 5,13 triệu tấn; đất bóc đạt 13,82 triệu m3; đào lò đạt 23.299 mét. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2024, than nguyên khai sản xuất 17,23 triệu tấn, bằng 102,5 % so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt 68,44 triệu m3 bằng 133 % so với cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 109.910 mét. Than thương phẩm đạt 22,17 triệu tấn, bằng 111% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 22,49 triệu tấn bằng 110 % so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 19,80 triệu tấn than bằng 115 % cùng kỳ.

Kết quả trên đã giúp TKV đạt doanh thu tổng số của tháng 5/2024 là 16.668 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ than 11.214 tỷ đồng, từ khoáng sản là 2.169 tỷ đồng, từ điện là 1.361 tỷ đồng. 

Luỹ kế 5 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 71.730 tỷ đồng, đạt 9,5 % kế hoạch năm, bằng 101,5 % so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, đã giúp Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 10,88 ngàn tỷ đồng; Tiền lương toàn Tập đoàn đạt 16,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 101 % kế hoạch.

Cung cấp than cho sản xuất điện khoảng 4,5 triệu tấn

Bước vào tháng 6/2024, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất 3,25 triệu tấn than nguyên khai; 13,41 triệu m3 đất bóc; 21,93 ngàn mét lò đào. Nhập khẩu 1,584 triệu tấn than, tiêu thụ: 5,2 triệu tấn, riêng các hộ điện: 4,5 triệu tấn.

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 128 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 9.650 tấn, đồng tấm đạt 2.400 tấn, kẽm thỏi 750 tấn, phôi thép đạt 19.000 tấn. Mục tiêu sản xuất điện đạt 975 triệu Kwh, sản xuất thuốc nổ đạt 5.700 tấn, tiêu thụ 9.000 tấn. Amon Nitrat sản xuất 18.000 tấn, tiêu thụ 13.000 tấn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, TKV cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương.

TKV cũng sẽ tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường; xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng.

Theo PT (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/5-thang-2024-tkv-tang-15-luong-than-cho-san-xuat-dien-102240610133313247.htm