Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội có buổi làm việc tại tỉnh Sơn La

Tiếp và làm việc với đoàn tại Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo BHXH tỉnh; đại diện một số BHXH huyện và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Tham gia Đoàn Giám sát có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

 


Toàn cảnh chương trình làm việc với UBND tỉnh Sơn La

Theo báo cáo, Sơn La là tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch về nguồn, văn hóa, ẩm thực. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn như tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vền vững, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực còn han chế…Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành địa phương, tỉnh Sơn La đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị đã giúp cho tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã đề nghị tỉnh làm rõ hơn về tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là đối tượng BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giảm dần trong những năm gần đây; công tác thu và tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; những bất cập trong quản lý sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHTN; tình trạng nghỉ hưởng BHXH một lần trên địa bàn tỉnh; việc thành lập, kiện toàn và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, cấp xã …
Trên cơ sở thống nhất với những nội dung được BHXH tỉnh và đại diện 1 số cơ sở khám chữa bệnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo, Đoàn Giám sát đã có những trao đổi nhằm làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện như số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đạt tỷ lệ thấp so với toàn quốc; tình trạng gia tăng lượt khám chữa bệnh, chi khám chữa bệnh; nghỉ hưởng BHXH một lần; tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia; công tác quản lý lao động… trên cơ sở đó Đoàn đã có những đề xuất, kiến nghị để tỉnh Sơn La thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.


Buổi làm việc với BHXH tỉnh ngày 4/6/2024

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Hoàng Quang Phòng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Sơn La trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong công tác này đồng thời chỉ ra một số bất cập và kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các giải pháp hiện có để thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW đã đề ra. Đoàn cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự cuộc họp đã giúp Đoàn có cái nhìn tổng quan, qua đó nắm bắt được những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn.