Mời tham gia chuỗi hoạt động nâng cao năng lực xuất khẩu và thông tin thị trường

Kính gửi:  Quý doanh nghiệp

      Nhằm nâng cao kỹ năng xuất khẩu và mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong khuôn khổ hoạt động phát triển Cổng thông tin ASEAN Access thuộc Dự án ASEAN SMEs II do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ dự án dưới sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuỗi hoạt động trong tháng 6/2024 gồm tập huấn về kỹ năng xuất khẩu, tìm kiếm thị trường; hội thảo về đặc điểm thị trường Campuchia. Thông tin về các hoạt động như sau:

  1. Tập huấn về cách lựa chọn sản phẩm xuất khẩu vào lúc 9g sáng ngày 13/6/2024.
  2. Tập huấn về cách lựa chọn thị trường xuất khẩu vào lúc 9g sáng ngày 14/6/2024.
  3. Hội thảo về đặc điểm thị trường Campuchia và hàm ý cho DNNVV Việt Nam xuất khẩu vào lúc 9g sáng ngày 18/6/2024.
  4. Tập huấn về Marketing xuất khẩu vào lúc 9g sáng ngày 19/6/2024.

Hình thức: Trực tuyến

Chương trình chi tiết: đính kèm.

Ngôn ngữ sử dụng: Việt.

Kính mời quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký chậm nhất là ngày 12/6/2024 tại đường link này: https://forms.gle/iPxwJLP5qkGbnFj2A

Trân trọng cảm ơn./.