DN có vốn nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ quảng cáo?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Hiền là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98%, có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo, như vậy, trong quá trình đăng ký kinh doanh, 2% phần vốn góp còn lại của phía Việt Nam đã thuộc đối tác có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chưa thực hiện đúng quy định như trên trong quá trình đăng ký kinh doanh, đề nghị bà Hiền liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dn-co-von-nuoc-ngoai-co-duoc-kinh-doanh-dich-vu-quang-cao-102231117164510118.htm