Trực tiếp: Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2023

Tác giả: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững - VCCI

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - VCCI

https://diendandoanhnghiep.vn/video/truc-tiep-le-phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-2023-244892.html