Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.2023

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.2023 Từ 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng