Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban Tổ chức Cán bộ

Thứ sáu, 02-01-2015 | 22:52:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Tổ chức Cán bộ

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 024 35742022 - Ext 333/334

Fax: (024)35742020; (024)35742030

Lãnh đạo đơn vị
Ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35770683/35742022 - Ext: 332

Fax: (024)35742020; (024)35742030

  
Ông Phạm Quang Đức - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Ông Tống Minh Phương - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742774

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Ông Trần Trung Dũng - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
 

Ý kiến bạn đọc (0)