Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban Kế hoạch - Tổng hợp

Thứ năm, 18-07-2019 | 00:00:00 AM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Kế hoạch - Tổng hợp

 

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phan Hồng Giang - Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35742014 /3574 2022 - Ext: 357

Fax: (024)35742020; (024)35742030

  
 
Ông Bùi Xuân Sinh - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742774

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Ông Nguyễn Cao Điến - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
 

Ý kiến bạn đọc (0)