Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2023 với chủ đề ‘Phát triển bền vững và bao trùm’, chiều 15/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh đến vai trò hợp tác và chia sẻ tầm nhìn giữa các thành viên nhằm tiến tới các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề lớn, cấp bách của khu vực và thế giới.

Bối cảnh thế giới phức tạp đòi hỏi cách tiếp cận mới

Trước Chủ tịch nước cho rằng, lịch sử phát triển của nhân loại là quá trình liên tục khám phá, đổi mới, thích ứng, phấn đấu không mệt mỏi vì hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng. Tuy nhiên, kinh tế thế giới hiện nay đang có những mâu thuẫn lớn, như khoảng cách giàu nghèo gia tăng và tàn phá môi trường ngày càng nghiêm trọng; xu thế bảo hộ, phân tách thương mại gia tăng mạnh mẽ; nền khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng vượt bậc đem đến cơ hội phát triển to lớn nhưng cũng tiềm ấn hiểm hoạ khôn lường; hay sự theo đuổi mô hình tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng quá mức tác động tới thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Để giải quyết căn bản những mâu thuẫn nêu trên, Chủ tịch nước cho rằng, cần một tư duy mới bao trùm, hài hòa và nhân văn. Trong đó, phải bảo đảm mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo nhà lãnh đạo Việt Nam, thước đo thành công của một nền kinh tế không chỉ là quy mô và tốc độ tăng trưởng GDP mà phải tính đến phúc lợi người dân được hưởng và tác động đến môi trường cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu dùng, khai thác tài nguyên cần được thay thế bằng mô hình kinh tế tuần hoàn, bền vững hơn.

Ở phạm vi quốc gia, các chính sách phát triển kinh tế không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, góp phần bảo tồn môi trường sinh thái.

Ở tầm khu vực và toàn cầu, hợp tác giữa các quốc gia không chỉ hướng đến cắt giảm khí thải, chuyển đổi năng lượng sạch, mà cần tạo điều kiện để các nước đang phát triển mở rộng quy mô nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển. Và cuối cùng, tại mỗi doanh nghiệp, triết lý kinh doanh mới là, gắn kết lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội.

APEC trong giải quyết các thách thức kinh tế thế giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, APEC đã luôn là “vườn ươm” các ý tưởng liên kết kinh tế, đặt nền móng cho các thoả thuận hợp tác toàn cầu.

APEC cũng đi đầu trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, ứng phó thiên tai, ủng hộ mạnh mẽ cho binh đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục. Trong những thành công đó luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

“Ngày nay, khi kinh tế toàn cầu đối mặt với làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ, những thách thức từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, xung đột địa chính trị, APEC chính là nơi để chúng ta cùng tìm kiếm và thử nghiệm những ý tưởng, giải pháp mới”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng APEC sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên chặng đường mới, đặc biệt trong khôi phục và củng cố niềm tin vào tự do thương mại và đầu tư. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hơn bao giờ hết, APEC cần tái khẳng định cam kết duy trì mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết kinh tế quốc tế, ủng hộ một nền kinh tế thế giới mở, bao trùm và bền vững; Bảo đảm lợi ích từ thương mại được phân phối rộng khắp và bình đẳng trong xã hội.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh kinh tế, đặc biệt là nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế thành viên và các doanh nghiệp trong khu vực trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Cuối cùng, APEC có thể thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho khu vực bằng cách hỗ trợ các nền kinh tế chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận các xu thế phát triển mới.

Trước những thách thức to lớn đó, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước trong thực hiện cam kết về phát triển bền vững, theo đuổi các mục tiêu dài hạn về kinh tế, môi trường và xã hội; tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, đầu tư vào con người, đầu tư xây dựng các cộng đồng bao trùm, tự cường. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp có dấu ẩn của mình trong xã hội, xây dựng niềm tin và giá trị của thương hiệu.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư quốc tế trong APEC

Chủ tịch nước khẳng định, duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm tất cả người dân được phát huy tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quá của phát triển là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công tại các sự kiện trong khuôn khổ APEC 2023

Với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua, là một trong 3 quốc gia có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp. 

Chủ tịch nước cho biết, song song với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đổi lớn của nền kinh tế, Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư quốc tế.

Với chủ trương lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và bảo vệ môi trường là tiêu chí hàng đầu, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; Linh kiện điện tử, ô tô điện...; Sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; Phát triển trung tâm tài chính, tài chính xanh; và Công nghệ sinh học, y tế,..

Cuối cùng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của APEC chỉ có thể đạt được trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa các thành viên, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch nước mong rằng tất cả thành viên APEC cùng đề cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm, để cao chủ nghĩa đa phương, gác lại khác biệt để cùng giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. 

Theo Trường Đặng (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/apec-2023-viet-nam-cam-ket-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-va-dau-tu-quoc-te-254345.html