Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Áp dụng định mức xây dựng thế nào là phù hợp?

Thứ sáu, 28-07-2017 | 16:39:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Ngọc Gia (Cao Bằng) hỏi: Các công trình sửa chữa kênh mương có phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật trước khi có Công văn hướng dẫn số 3022/BXD-KTXD ngày 20/11/2014 của Bộ Xây dựng thì có bị áp dụng mã trát trong không?

Các kênh mương trên miền núi thường có kích thước bé BxH = 30x30 (cm); 40x40; 60x80 và điều kiện trát kênh mương khó khăn, vậy việc áp dụng mã trát tường trong nhà đối với kênh mương thủy lợi miền núi có hợp lý không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công văn số 3022/2014/BXD-KTXD ngày 20/11/2014 của Bộ Xây dựng là văn bản hành chính thông thường, không chứa quy phạm pháp luật, chỉ có tính chất hướng dẫn và không quy định thời điểm áp dụng.

Trường hợp nếu trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình, chưa có định mức dự toán cho công tác trát tường trong kênh mương thủy lợi, khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác trát tường trong kênh mương thủy lợi, thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán.

Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)