Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Anh tin Việt Nam sẽ nằm trong số 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Thứ sáu, 01-07-2022 | 13:19:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh tin tưởng, Việt Nam sẽ nằm trong số 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối thế kỷ này.

 

Ý kiến bạn đọc (0)