Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập bị những hạn chế gì?
Thứ tư, 22-09-2010 | 00:00:00 GMT+7
Hỏi :
Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập bị những hạn chế gì?
Trả lời :
Để bảo vệ lợi ích của những người đến mua cổ phần sau khi công ty thành lập, Luật Doanh nghiệp đã hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 như sau: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”.

Quy định này cần được hiểu là các cổ đông đã có ý tưởng sáng lập ra công ty phải có trách nhiệm gắn bó với công ty, không được tuỳ ý từ bỏ công ty. Việc một cổ đông sáng lập rời khỏi công ty phải được ĐHĐCĐ chấp thuận, tức là phải được sự đồng ý của các cổ đông khác. Quy định này giống như quy định của ngành hàng không về việc tổ lái máy bay chở khách không được mang dù để phi công có trách nhiệm cứu sống hành khách đến cùng.

Bởi Cao Bá Khoát, Bùi Ngọc Tủng.

 

Tin mới hơn
Xem tin theo ngày
CHUYÊN TRANG ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI
Tra cứu văn bản pháp luật
Nội dung cần tìm:
WEBSITE THÀNH VIÊN
Bản quyền © 2010 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép xuất bản số 146/GPSĐBS-TTĐT cấp ngày 7/10/2015
Người chịu trách nhiêm xuất bản: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Tổng đài - Lễ tân: Tel: +84-4-35742022; Fax: +84-4-35742020
Phụ trách website: Tel: +84-4-35743084; Fax: +84-4-35742773; Email: webmaster@vcci.com.vn; Website: www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn; www.vcci.net.vn
Ghi rõ nguồn “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” hoặc www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn; www.vcci.net.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.